XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XII. Mezinárodní endoskopický workshop
Výukové centrum LF UK Hradec Králové
15. - 16. 3. 2018

PROGRAM

15. 3. 2018 čtvrtek

09:00 - 09:10 hod.
Slavnostní zahájení

09:10 - 10:40 hod.
Endoskopické přenosy – live endo I
Endoskopisté: M. Giovannini, S. Rejchrt, M. Kopáčová, O. Urban, V. Nosek, P. Vítek, T. Douda, I. Tachecí, R. Repák, J. Cyrany, D. Kohoutová, T. Fejfar (Marseille, Hradec Králové, Ostrava, Jablonec n. N., Frýdek-Místek, Londýn)

Prezentace: D. Kohoutová, P. Morávková (Hradec Králové, Londýn)

Moderátoři: J. Bureš, P. Falt, P. Vítek (Hradec Králové, Ostrava, Frýdek-Místek)

Přestávka

10:55 - 12:45 hod.
Endoskopické přenosy – live endo II
Endoskopisté: M. Giovannini, S. Rejchrt, M. Kopáčová, O. Urban, V. Nosek, P. Vítek, T. Douda, I. Tachecí, R. Repák, J. Cyrany, D. Kohoutová, T. Fejfar (Marseille, Hradec Králové, Ostrava, Jablonec n. N., Frýdek-Místek, Londýn)

Prezentace: D. Kohoutová, P. Morávková (Hradec Králové, Londýn)

Moderátoři: J. Bureš, P. Falt, O. Urban (Hradec Králové, Ostrava)

Oběd (12:45 - 13:30 hod.)

13:30 - 15:15 hod.
Endoskopické přenosy – live endo III
Endoskopisté: M. Giovannini, S. Rejchrt, M. Kopáčová, O. Urban, V. Nosek, P. Vítek, T. Douda, I. Tachecí, R. Repák, J. Cyrany, D. Kohoutová, T. Fejfar (Marseille, Hradec Králové, Ostrava, Jablonec n. N., Frýdek-Místek, Londýn)

Prezentace: D. Kohoutová, P. Morávková (Hradec Králové, Londýn)

Moderátoři: J. Bureš, P. Falt, V. Nosek (Hradec Králové, Ostrava, Jablonec n. N.)

Přestávka

15:30 - 16:00 hod.
State-of-the-art lecture
Předsedající: S. Rejchrt, D. Kohoutová

Therapeutic EUS: what is its place in 2018
M. Giovannini (Marseille) 30 minut (včetně diskuse)

16:00 - 17:25 hod.
Přednášky – Blok 1
Předsedající: S. Fraňková, T. Fejfar

Lékař gastroenterolog / hepatolog před soudem
J. Ehrmann, S. Loyka, M. Dobiáš (Olomouc) 13 minut (včetně diskuse)

Transplantace jater v IKEM výsledky poslední dekády
P. Trunečka et al. (Praha) 13 minut (včetně diskuse) 

Jaterní projevy celiakie
P. Drastich (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

Jak přišla hepatitida E do České republiky
S. Fraňková (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

NASH jako civilizační choroba
J. Šperl (Praha) 13 minut(včetně diskuse)

Jaterní cirhóza a elastografie jater
Š. Šembera (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse) 

17:25 hod.
Zakončení odborného programu prvního dne

18:00 hod.
Běh proti kolorektálnímu karcinomu - VIII. ročník
Koordinátor: Š. Šembera (Hradec Králové) podrobnosti zde

20:00 hod.
Pracovní večeře
restaurace hotelu Tereziánský dvůr - vstup s platnou vstupenkou 

16. 3. 2018 pátek

08:40 - 08:50 hod.
Indikace k léčbě vedolizumabem v klinické praxi
M. Bortlík (Praha) 10 minut (včetně diskuse)

09:00 - 10:40 hod.
Přednášky – Blok 2
Předsedající: M. Kopáčová, J. Cyrany

Mikrobi trávicího ústrojí a kloubní zánět
Z. Hrnčíř (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)

Epidemiologie adenokarcinomu jícnu v České republice: lze vývoj aktivně ovlivnit?
R. Kroupa, T. Pavlík, M. Dastych, Š. Konečný, J. Dolina (Brno) 13 minut (včetně diskuse)

Jícnové biodegradabilní stenty 
S. Rejchrt (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)

Tradiční pilovitý adenom žaludku
M. Kopáčová, K. Kamarádová (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)

Gastroparéza a endoskopické možnosti léčby
J. Martínek (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

Krvácení do horního gastrointestinálního traktu – význam mezioborové a regionální spolupráce u rizikových nemocných
J. Cyrany (Jičín, Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse) 

Kolonická kapsle jako filtrační test po pozitivním testu na okultní krvácení
M. Voška, Š. Suchánek,  T. Grega, G. Vojtěchová, M. Zavoral (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

Přestávka

10:55 - 12:20 hod.
Přednášky – Blok 3
Předsedající: P. Vítek, T. Hucl

Testy exokrinní funkce pankreatu – aktuální přehled
P. Kocna (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

Endoskopická terapie chronické pankreatitidy v pediatrické populaci
D. Kohoutová, A. Tringali, G. Papparella, V. Perri, G. Costamagna (Řím, Londýn, Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)

Vzácná extrapankreatická komplikace chronické pankreatitidy: PPP syndrom (pancreatitis, panniculitis, polyarthritis) – popis dvou případů a závěry pro klinickou praxi
P. Vítek, R. Špaček, P. Klvaňa, I. Mikoviny Kajzrlíková, J. Gajdošíková, D. Havrlant, A. Kocichová, V. Talafa, I. Mifek, M. Loveček (Frýdek-Místek, Ostrava, Třinec, Havířov, Olomouc) 13 minut (včetně diskuse)

Současné možnosti časné diagnostiky karcinomu pankreatu – přínos pro klinickou praxi
B. Bunganič, M. Zavoral (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

Cystické tumory pankreatu – jak hodně je vyšetřovat?
R. Repák (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)

99mTc-HYNIC-Tyr-tektrotid nově registrované radiofarmakum pro zobrazení neuroendokrinních nádorů
J. Doležal (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)

Oběd (12:20 - 13:00 hod.)

13:00 - 14:00 hod.
Přednášky – Blok 4
Předsedající: O. Urban, V. Nosek

ERC pomocí jednobalónkového enteroskopu u osob po Whippleově operaci
B. Kianička, A. Ondrejková, P. Dítě, J. Korbička (Brno, Ostrava) 13 minut (včetně diskuse)

Digital cholangioscopy: the diagnostic yield and impact on management of patients with indeterminate biliary stricture
O. Urban, E. Evinová, P. Fojtík, M. Loveček, P. Falt (Ostrava, Hradec Králové, Olomouc) 13 minut (včetně diskuse)

Radiofrekvenční ablace v léčbě onemocnění žlučových cest
T. Hucl (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

Endoskopická léčba benigních stenóz choledochu
V. Nosek (Jablonec n. N.) 13 minut (včetně diskuse)

Přestávka

14:15 - 15:40 hod.
Přednášky – Blok 5
Předsedající: T. Douda, V. Zbořil

Úskalí diagnostiky a léčby refrakterní celiakie
B. Packová, R. Kroupa (Brno) 13 minut (včetně diskuse)

Monitorování nemocných s celiakií, dodržování bezlepkové diety – vlastní zkušenosti s testem detekce 33mer-gliadinu ve stolici
P. Kocna (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

Exprese genů epitelomezenchymální tranzice při Crohnově chorobě
E. Peterová, P. Morávková, V. Knoblochová, A. Mrkvicová, J. Bureš (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)

Efekt ustekinumabu u pacientů selhaných na dosavadní biologické léčbě
T. Douda (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)
Tato přednáška vznikla s podporou společnosti Janssen-Cilag s.r.o.

"IBD-like": od definice k léčebným možnostem
V. Zbořil (Brno) 13 minut (včetně diskuse)

IBS – syndrom dráždivého tračníku
M. Bortlík (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

Přestávka

15:55 - 17:20 hod.
Přednášky – Blok 6
Předsedající: M. Zavoral, I. Tachecí

Vybrané S100 proteiny u pacientů s kolorektální neoplázií
P. Morávková, D. Kohoutová, J. Vávrová, J. Bureš (Hradec Králové, Londýn) 13 minut (včetně diskuse)

Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice – jak dále?
M. Zavoral, O. Májek, Š. Suchánek (Praha, Brno) 13 minut (včetně diskuse)

Terminologie a klasifikace kolorektálních neoplázií – praktický pohled
I. Tachecí (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)

Endoskopická transmurální resekce – naše zkušenosti
P. Falt, T. Hucl, P. Fojtík, P. Drastich, J. Martínek, R. Andělová, L. Voska, J. Špičák, O. Urban (Ostrava, Praha, Hradec Králové, Nový Jičín) 13 minut (včetně diskuse)

Endoskopická mukozální resekce – standardy endoskopického a histopatologického vyšetření
Š. Suchánek, N. Brogyuk, M. Voška, T. Grega, M. Zavoral (Praha) 13 minut (včetně diskuse)

"Prozánětlivá dieta" a kolorektální neoplázie
 J. Bureš (Hradec Králové) 13 minut (včetně diskuse)

17:20 hod.
Zakončení odborného programu 

Program v PDF zde

 

 

Partneři:

Logo Janssen  abbvie logo             logo Walmark        Logo Olympus

Mediání partner:

 

loga GH