XXI. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XI. Mezinárodní endoskopický workshop
Výukové centrum LF UK Hradec Králové
16. - 17. 3. 2017

PROGRAM

Čtvrtek 16. března 2017

09:00 - 09:10 hod.
Slavnostní zahájení

09:10 - 10:40 hod.
Endoskopické přenosy – live endo I

Endoskopisté: P. Deprez, S. Rejchrt, M. Kopáčová, O. Urban, V. Nosek, P. Vítek, T. Douda, I. Tachecí, R. Repák, J. Cyrany, D. Kohoutová, T. Fejfar
(Brusel, Hradec Králové, Ostrava, Jablonec n. N., Frýdek-Místek, Londýn)

Prezentace: D. Kohoutová, P. Morávková (Hradec Králové, Londýn)
Moderátor: J. Bureš (Hradec Králové)

Přestávka

10:55 - 12:45 hod.
Endoskopické přenosy – live endo II

Endoskopisté: P. Deprez, S. Rejchrt, M. Kopáčová, O. Urban, V. Nosek, P. Vítek, T. Douda, I. Tachecí, R. Repák, J. Cyrany, D. Kohoutová, T. Fejfar
(Brusel, Hradec Králové, Ostrava, Jablonec n. N., Frýdek-Místek, Londýn)

Prezentace: D. Kohoutová, P. Morávková (Hradec Králové, Londýn)
Moderátor: J. Bureš (Hradec Králové)

Oběd (12:45 - 13:30 hod.)

13:30 - 15:15 hod.
Endoskopické přenosy – live endo III

Endoskopisté: P. Deprez, S. Rejchrt, M. Kopáčová, O. Urban, V. Nosek, P. Vítek, T. Douda, I. Tachecí, R. Repák, J. Cyrany, D. Kohoutová, T. Fejfar
(Brusel, Hradec Králové, Ostrava, Jablonec n. N., Frýdek-Místek, Londýn)

Prezentace: D. Kohoutová, P. Morávková (Hradec Králové, Londýn)
Moderátor: J. Bureš (Hradec Králové)

Přestávka 

15:30 - 16:00 hod.
State-of-the-art lecture
Předsedající: S. Rejchrt, D. Kohoutová

Endoscopic ultrasonography tomorrow: interventional EUS
P. Deprez (Brusel) 30 minut

16:00 - 17:30 hod.
Přednášky – Blok 1
Předsedající:
M. Lukáš, T. Fejfar

Gastrointestinální zdraví a jeho komunikace
B. Seifert (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Inovace léčby aminosalicyláty u ulcerózní kolitidy
M. Lukáš (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Metabolický syndrom a NASH
P. Dítě (Ostrava) 15 minut (včetně diskuse)

Mimojaterní projevy NAFLD/NASH
J. Ehrmann (Olomouc) 15 minut (včetně diskuse)

Léčba akutní alkoholické hepatitidy v roce 2017
S. Fraňková, J. Šperl (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Význam elastografie jater u cirhotiků
J. Šperl, H. Gottfriedová, R. Šenkeříková (Praha) 15 minut (včetně diskuse) 

17:30 hod.

Zakončení odborného programu

18:00 hod.
Běh proti kolorektálnímu karcinomu - VII. ročník
Koordinátor: Š. Šembera (info zde)

20:00 hod.
Pracovní večeře 
Restaurace EA Hotel Tereziánský Dvůr, Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové
(pouze se vstupenkou)


Pátek 17. března 2017

09:00 - 10:10 hod.
Přednášky – Blok 2
Předsedající:
P. Vítek, V. Nosek

State-of-the-art lecture
Cholangioskopie up-to-date
O. Urban (Ostrava) 20 minut (bez diskuse)

EUS asistované ERCP
P. Vítek, J. Kuchař, I. Mikoviny Kajzrlíková, J. Chalupa (Frýdek-Místek) 15 minut (včetně diskuse)

EUS navigované pankreato-biliární drenáže
V. Nosek (Jablonec n. N.) 15 minut (včetně diskuse)

Staging a hodnocení efektu léčby cholangiogenního karcinomu pomocí hybridního PET/CT
J. Doležal (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Přestávka

10:25 - 12:00 hod.
Přednášky – Blok 3
Předsedající:
M. Kopáčová, J. Cyrany

Detekce okultního krvácení - FIT nahrazuje FOBT
P. Kocna (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Polyethylenglykol versus sulfátové sole v přípravě na kolonoskopii - randomizovaná studie
T. Grega, M. Voška, G. Vojtěchová, M. Zavoral, Š. Suchánek (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Kapslová kolonoskopie u FIT pozitivních pacientů - multicentrická cross-over studie
M. Voška, T. Grega, G. Vojtěchová, M. Zavoral, Š. Suchánek (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Endoskopické řešení malých lézí tračníku
M. Kopáčová (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Vliv organizovaného programu screeningu kolorektálního karcinomu na snížení incidence a mortality - máme dostatek důkazů?
Š. Suchánek, T. Grega, O. Májek, O. Ngo, L. Dušek, M. Zavoral (Praha, Brno) 15 minut (včetně diskuse)

Registr familiární adenomové polypózy v České republice - minulost, současnost a budoucnost
J. Cyrany (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Přestávka

12:15 - 13:20 hod.
Přednášky – Blok 4
Předsedající:
M. Zavoral, T. Hucl

Diagnostický přístup k akutní recidivující pankreatitidě
S. Rejchrt (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Jedná se o IgG4 asociované onemocnění?
D. Kohoutová, D. Bansi, P. Vlavianos (Londýn, Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Autoimunitní pankreatitida a karcinom pankreatu
T. Hucl (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Sporadický karcinom pankreatu - časná detekce
M. Zavoral, B. Bunganič (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Oběd (13:20 - 14:05 hod.)

14:05 - 15:40 hod.
Přednášky – Blok 5
Předsedající: T. Douda, V. Zbořil

Sérové koncentrace S100A4 u pacientů s idiopatickými střevními záněty: prezentace výsledků prospektivní studie
P. Morávková, D. Kohoutová, J. Vávrová, J. Bureš (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Imunosupresiva v éře biologické terapie idiopatických střevních zánětů
V. Zbořil (Brno) 15 minut (včetně diskuse)

Nová biologika u idiopatických střevních zánětů
T. Douda (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Význam endoskopie v léčbě a monitorování pacientů s Crohnovou chorobou
M. Bortlík (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Crohnova choroba a transplantace tenkého střeva
P. Drastich (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Možnosti chirurgického řešení periproktálních píštělí
J. Örhalmi (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Přestávka

15:55 - 17:15 hod.
Přednášky – Blok 6
Předsedající: V. Procházka, I. Tachecí

Barrettův jícen
V. Procházka (Olomouc) 15 minut (včetně diskuse)

Perorální endoskopická myotomie v léčbě spastických poruch jícnu
I. Tachecí (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Tenkostřevní divertikulóza
Š. Šembera, J. Cyrany, P. Morávková, M. Kopáčová (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Vliv růstového faktoru fibroblastů FGF-1 na jaterní myofibroblasty
E. Peterová, A. Mrkvicová (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Syndrom krátkého střeva
J. Bureš (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

17:15 hod.

Zakončení odborného programu

Program v PDf zde