XXI. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XI. Mezinárodní endoskopický workshop
Výukové centrum LF UK Hradec Králové
16. - 17. 3. 2017

 

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

pořádají

XXI. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XI
. Mezinárodní endoskopický workshop

Výukové centrum Lékařské fakulty UK
(v areálu fakultní nemocnice) Hradec Králové

16. - 17. 3. 2017

 

XXI. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XI. Mezinárodní endoskopický workshop se budou se konat ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK (v areálu Fakultní nemocnice) v Hradci Králové ve čtvrtek 16. března a v pátek 17. března 2017.

Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny se staly již tradičním celostátním setkáním. I tentokrát budou přednášet přední odborníci ČR na aktuální témata současné gastroenterologie a hepatologie.

V rámci mezinárodního endoskopického workshopu budou realizovány živé endoskopické přenosy (live demonstration) z endoskopického pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky LFUK a FN Hradec Králové.

Zahraničním hostem v letošním roce bude
Profesor Pierre H Deprez
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Brusel

Součástí akce bude výstava předních farmaceutických a biomedicínských firem.
(informace pro vystavovatele u organizátora)

Kontakt: prof. Jan Bureš, II. interní gastroenterologická klinika LFUK a FN Hradec Králové; e-mail: bures@lfhk.cuni.cz

Technické a organizační zajištění: Agentura Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9.

 

 

Vědecký a organizační výbor:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Sylvie Cvejnová
Květoslava Hametová

  

Jedná se o akci postgraduálního vzdělávání, účastníci obdrží certifikát o účasti.
Akce je hodnocena dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK systému celoživotního vzdělávání.

logo ČLK

 

 Partneři:

Logo Egis      Logo Olympus      Logo Fujifilm

  

Mediální partner:

Logo AM_GH